Naslovna Autori Knjige „Agroevolucija“ 2016 i „Srpska baština“ 2013- autor dr Mladen Mirić

Knjige „Agroevolucija“ 2016 i „Srpska baština“ 2013- autor dr Mladen Mirić

0
PODELI
Agroevolucija knjiga
Agroevolucija knjiga

Knjige „Agroevolucija“ i „Srpska baština“ – autor dr Mladen Mirić

knjiga srpska bastina
knjiga srpska bastina
knjiga srpska bastina impresum
knjiga srpska bastina impresum
Agroevolucija knjiga
Agroevolucija knjiga
Agroevolucija_knjiga impresum
Agroevolucija_knjiga impresum

Dr MLADEN MIRIC – biografija
Mladen Miri (rodjen 1942. godine u Lici – Korenica, a živeo u Bakoj i
Beogradu), agronom, specijalista za semenarstvo, doktor nauka, studirao i doktorirao na
Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, iji je bio stipendista.
Zaposlio se u semenskom preduzeu “Elan“ (Srbobran), u kome je od 1967-1977.
godine radio na poslovima komasacije zemljišta, proizvodnje semena i izgradnje jednog od
najveih objekata za doradu semena u svetu, gde je zapoeo istraživanje i objavio prvi nauni
rad iz dorade semena kod nas. U široku praksu uveo je “ranu“ žetvu sa sušenjem semenske
pšenice i obavezu dorade svih semena na vibracionim stolovima. Kao strunjak odgovoran za
semenarstvo bio je tehnolog i organizator proizvodnje, sušenja, dorade, strune kontrole,
ispitivanja, prometa i izvoza semena.
Od 1977-1992. godine radio je u Saveznom ministarstvu za poljoprivredu na
analizama, studijama i merama razvojne politike države u oblasti biljne proizvodnje i na
izradi zakona i pravilnika o semenu i drugih propisa. Uspeo je da u okviru meunarodne
saradnje ostvari izvoz prvih domaih sorti putem licence, a po formiranju Savezne komisije
za biljne genetike resurse postavljen je za njenog sekretara. Bio je zvanini procenjiva
naunih projekata Saveznog ministarstva za nauku, recenzent monografija i prikaziva novih
knjiga.
Radni vek završio je u Institutu za kukuruz “Zemun Polje“ 2000. godine radei u
svojstvu šefa laboratorije za ispitivanje semena (lanica ISTA), u kontroli semenskih useva,
marketingu i uvodjenju u poslovanje i ocenjivanju ISO standarda. Uzgred je bio sudski veštak,
inicijator, osniva i sekretar Društva selekcionera i semenara, pokreta i urednik njegovog i
drugih glasila, organizator i uesnik brojnih skupova domaih i stranih strunjaka, na koje je
pozivan da drži uvodna predavanja.
Izuavao je razne pojave u semenarstvu, objavivši sa oko sto koautora iz 50 ustanova,
sto lanaka u 44 domae i strane publikacije. Svoje praktino i teorijsko iskustvo, koje
prožima sve oblasti semenarstva, pretoio je u 2.500 strana teksta znaajnog za ratarstvo i
semenarstvo. Osim dve strune, objavio je i tri naune monografije, i to: “Semenarstvo kao
izazov“, “Dorada semena“ i “Tehnologija proizvodnje semena“. Zbog svestranog poznavanja
materije iz oblasti semenarstva, istrajnog rada i doprinosa njegovom razvoju, opusom
istraživanja i pisane ostavštine (koja obuhvata svu neophodnu literaturu), organizovanjem
staleškog rada i drugim pregnuima, dr Miri zaslužuje vodee mesto u ovdašnjem
semenarstvu. Kao osnivaa i prvog sekretara, Upravni odbor Društva selekcionera i semenara
Srbije, izabrao ga je za svog doživotnog poasnog člana.