Naslovna Knjige knjiga: „Smrt Nacija“ , James Leigh i Predrag Vukovic 2017

knjiga: „Smrt Nacija“ , James Leigh i Predrag Vukovic 2017

0
PODELI
death of nations
death of nations

„SMRT NACIJA u postameričkoj svetskoj geopolitici“ je provokativna knjiga koja može promeniti vaš pogled na svet. Iz realističkog geopolitičkog pogleda autori predviđaju da sadašnji fragmentarni svet ostavlja globalizaciju da se preseli na civilizacijske velesile na celom kontinentu – sve na evroazijskom svjetskom ostrvu – i da se takmiče za kontrolu okolnih okeanskih trgovačkih ruta i čokepointa. U ovoj promeni u svetu distribucija političke, komercijalne i vojne moći možemo videti da je implozija SAD zamenjena „porastom ostatka“. Svakako se svet kreće u post-anglosaksonsku eru jer američka globalizacija nije uspela da dovede svet u zbirku pluralističkih demokratija koje rade na komercijalnom terenu za proizvodnju jedne velike sretne i prosperitetne ljudske porodice širom svijeta.

Autori predviđaju nemačku katoličku Evropu, azijsku behemotsku supersilu povezanu oko Rusije i Kine i još dva manje političkih blokova u Perzijskom zalivu – jedan savez oko Saudijske Arabije, a drugi oko Irana. Sve to formira 2 + 1 + 1 supersilo i blokira iteraciju u novom svetu (dis) poredak.

Ovo bi bila eksplozivna mešavina nuklearnih sila, što bi dovelo do pune rasprave i vojnog sukoba sa oružjem za masovno uništavanje. Suočavanje sa civilizacijom nije novo, ali ovoga puta to je kvantni skok različit zbog broja ljudi i ekonomske i vojne moći koji se drži u obe glavne civilne superske sile, na čelu sa harizmatičnim i možda čak i verskim liderima. Sudar u civilizaciji takođe će biti otpušten ratnim resursima i rivalitetom za stabilno snabdevanje jeftinim sirovom naftom.

Čovječanstvo se konačno suočio sa svojim krajnjim izazovom. Možemo li živjeti zajedno u saradnji umjesto konflikta na društvenom, nacionalnom i međunarodnom nivou? U zaključku se predlaže da jednostavno nema drugog načina osim da prihvati svjetsku ustavnu vlast. Ovo je zastrašujuće, ali uzimajući u obzir alternativu kosmocidnog nuklearnog svetskog rata ENDGAME, benigna svjetska vlada može biti cijena koju moramo platiti, a zatim uživati veliku korist od kada se uspostavi svjetski mir i prosperitet. Krajnji izazov za sve nas je izbjegavanje SMRT Nacija u post-amerikanskoj svjetskoj geopolitici.

Glave naslova:
1. Svet u kontekstu
2. Borba za Geopolitičko Majstorstvo
3. Uspon i pad Amerike
(sa Craig Vebsterom)
4. Sveto rimsko carstvo: ponovnu Evropu
5. Evropa u evroazijskoj geopolitici
(sa Scottom Nevmanom)
6. Geopolitika Kipra
7. Asian Superpover
8. Geopolitički epicentar: Bliski istok
9. Izazovi i rešenja

O knjizi:
Za mnoge ove knjige mogu da promene način na koji gledaju svet i njene dešavanja. Knjiga pokušava da pomogne čitaocu da razvije svetski geopolitički pogled da tumači događaje i trendove.

Ova knjiga je zasnovana na prediktivnoj geopolitici i fokusira se na teritorijalnu nadmoć nacije i supersile – i na kopnu i na kopnu.

Iz realističkog geopolitičkog pogleda na svet koji se fokusira na evroazijski svetski otok i okolne pomorske magistralne puteve i čokopointe, autori prihvataju lekcije makro-istorije da dramatično prognoziraju da se sadašnji fragmentirani svet kreće ka mešavini civilizacijskih super-sila na celom kontinentu .

U ovom dramatičnom pomeranju raspodele političke i komercijalne moći u svetu, a time i vojne moći, oni predviđaju imploziju Sjedinjenih Država, kako se svet useljuje u post-Anglo-Sakon i post-globalizaciono doba. Ovaj trend koji se pojavljuje proističe iz neuspjeha globalizacije da svijet dovede u kolekciju pluralističkih liberalnih demokratija, djelujući na jednakim trgovinskim i trgovačkim terenima za stvaranje jedne velike srećne prosperitetne univerzalne ljudske porodice bez granica.

U ovom novom svetskom poretku predlažu se da će biti dve glavne civilizacijske supersile i dva politička bloka nacija: nemačka katolička Evropa, azijski konglomerat koji se uglavnom usredsređuje na Kinu i Rusiju i u velikoj meri pan-arapskog islamista blok pod Iranom. Kao protivteža protiv iranskog saveza nacija, Saudijska Arabija može razviti savez zemalja koje bi vjerovatno bile zapadne, posebno u Evropi. Sve ove grupe nacija imaju svoje centre moći na evroazijskom svjetskom ostrvu i biće usredsređene na održavanje dominacije duž evrazijskog kopnenog i okolnog okeanskog trgovačkog puta i njihovih tačaka.

Ovo ima potencijal da bude eksplozivna mešavina supersila i blokova, za šta se tvrdi da se mogu otvarati u trgovinske ratove u punoj veličini i na kraju oružani sukob.

U ovom scenariju koji se odvija, ekonomski i politički trendovi mogu biti komplikovani i intenzivirani svetskim manjkom nafte; smanjenje snabdevanja protiv sve veće potražnje, što bi dovelo do povećanja cena, ugrožavaće ekonomski razvoj, dodatno potapajući požare zbog akutnog sukoba između novoformiranih supersila i blokova.

http://www.freewebs.com/jas4/book-death-of-nations

http://www.freewebs.com/jas4/book-death-of-nations

Predrag vukovic medjunarodni problemi

Milorad Stamenovic and Predrag Vukovic
Milorad Stamenovic and Predrag Vukovic